Home » Maashorst

Beste wandelaars.

 

Namens alle wandelaars neem ik deel aan het gebruikersproject van het natuurgebied De Maashorst. De gebruikersraad overlegt, namens haar achterban, op regelmatige basis met Stichting Maashorst in uitvoering, om zo de inspraak van de gebruikers van het gebied te waarborgen. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen we op een aantrekkelijke manier recreëren met respect voor de natuur en andere gebruikers?

Het is belangrijk dat iedereen mee kan denken en praten over de gebruiksmogelijkheden (paden en routes) van het natuurgebied. Op deze manier wil de Maashorst zo goed mogelijk aan ieders wens en behoefte voldoen. Heb jij een vraag of een idee als bezoeker van het natuurgebied? Stuur dan een mail 

 

Mijn mailadres is elbershans@home.nl

 

Wij hebben maandelijks overleg hierover in het project de Maashorst.

 

Groetjes,