Bovenstaande bedragen gelden voor het contributiejaar 2023.

Graag bijbehorende bedrag overmaken op Rekeningnummer NL19 RBRB   0695 5944 51

t.n.v. De Osse Maaskant

onder vermelding van het Bondsnummer